BDDK’dan Denizbank'ın Ruslar’a Satışına Onay

Cuma, 14 Eylül 2012 09:51 Facebook'ta Paylaş

Rusya'nın en büyük devlet bankası Sberbank'ın, Denizbank'ı alımı ile ilgili hukuki süreç de tamamlanmak üzere. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 12 09 2012 tarihli ve 4934 nolu kararla satışı onayladı.

 


BDDK'dan konu ile ilgili açıklama şu şekilde:

"Kurul Başkanlığının 11.09.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 10.09.2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.71.1-18230 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

Rusya Federasyonunda mukim Sberbank Rossii’nin (Sberbank), Denizbank A.Ş. (Banka) hisselerinin %99,85’ini devralabilmek için 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 18 inci maddesi çerçevesinde Kuruma yaptığı izin başvurusuna ilişkin olarak, Kanunun 18 inci maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik Yönetmeliğin anılan maddesinin (2) numaralı fıkrasının Kurulumuza verdiği yetki çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Bankadaki Dexia SA/NV’nin dolaylı ve Dexia Participation Belgique SA’nın ise doğrudan paylarının %0’a  gerileyerek payının kalmaması sonucunu doğuran,

- Banka hisselerinin %99,85’inin doğrudan Sberbank’a devrine ve bu işlem sonucunda Rusya Federasyonu Merkez Bankasının Banka hisselerinin %57,49’una dolaylı olarak sahip olmasına,

- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Sberbank’ın Deniz Faktoring A.Ş. ve Deniz Finansal Kiralama A.Ş.’de dolaylı olarak pay sahibi olmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

Denizbank'ın satışı ile ilgili nihai anlaşmanın ise önümüzdeki haftalarda imzalanması bekleniyor.

Kriz yorgunu Dexia 6.5 milyar TL'ye sattı

DENİZBANK'ın Sberbank tarafından satın alınmasına yönelik anlaşma haziran ayında imzalanmıştı. Krizde zor günler geçiren Fransız-Belçika ortak bankası Dexia, portföyündeki en değerli bankaların başında gelen Denizbank'ı yaklaşık 6.5 milyar TL karşılığında Ruslar satmıştı. Uzun süre devam eden görüşmelerde İngiliz HSBC ile Katarlıların da adı geçmiş fakat ipi göğüsleyen Rus Sberbank olmuştu. Sberbank'ın dünya çapında yaklaşık 300 bin çalışanı bulunuyor. Türkiye'de bankacılık sektöründe çalışanların toplam sayısı ise yaklaşık 180 bin.
Faruk Akkan, Moskova, Cihan