Avustralyalı Türklerin 42 Yıllık Macerası

Çarşamba, 28 Temmuz 2010 21:55 Facebook'ta Paylaş
İlk Türk göç kafilesi Avustralya’ya 13 Ekim 1968’de gitti. Aralarında üç aylık 6 bebeğin bulunduğu 167 kişilik kafileyi, 15 Kasım’da 176 kişilik ikinci kafile izledi. Avustralya’ya giden Türk göçmenler dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in destek mesajıyla uğurlandı. 
Arada geçen 42 yılda Türk nüfusu resmi olmayan rakamlara göre 150 bin civarında ancak Avustralyalı İstatistik Bürosu’nun 2006 yılı sayımı ve 2008 yılından yapılan güncellenmiş verilerine göre Avustralya’da yaşayan Türk sayısı 59,390. Türk göçmenler Orta Doğu kökenli nüfusun içinde kabul edilirken, Orta Doğu kökenlilerin toplam resmi sayısı 193,633 oldu. Türkler bu nüfusun yüzde 15.7’sine karşılık geliyor. 

Göçmenler arasında en fazla nüfusa sahip olan ülke vatandaşları ise 181 bin kişiyle Lübnanlılar. Toplam dokuz farklı ülkeden 373 bin Orta Doğu kökenli göçmenin yaşadığı Avustralya’da, Türklerin göçü 1980’lerin ilk yarısında düşüşe geçse de, 1980’li yılların ikinci yarısında yeniden yükselişe geçti. 1982 yılında sadece 312 Türk’ün göç ettiği Avustralya’da, Türkiye’den en fazla göç ise 1988 yılında 903 kişi ile gerçekleşti.

TÜRK GÖÇMENLERİN ORTALAMA YAŞI 42
Göçmenler arasında yapılan araştırmada, Avustralya’daki Türklerin ortalama yaşı 42 olarak ortaya çıkıyor. En genç yaş ortalamasına sahip Orta Doğu ülkesi ise 35 ile Irak.

Göçmenlerin İngilizce seviyelerinin tespit edildiği ankette, Türkler en düşük orana sahip göçmen grubu oldu. İsrailli göçmenlerin yüzde 94.4 akıcı İngilizce konuşabilirken, Türkler de bu oran yüzde 71.4 seviyesinde.

Lüblanlı göçmenlerin yüzde 53’ü Hristiyan dinine mensupken, Türkiye’den göç edenlerin yüzde 75’i müslüman.

Türkler’in yüzde 90.8 gibi ezici bir çoğunluğu ise Avustralya’nın Melbourne (yüzde 46.4) ve Sidney (yüzde 37.1), şehirlerinde yaşıyor.

ORTA DOĞU KÖKENLİ GÖÇMEN NÜFUSU 
Arap                 20,773
Suryani/Kildani 24,507
Kıpti                    1,893
İran                  23,570
Irak                  16,757
İsrail                15,627
Ürdün                3,391
Kürt                   5,466
Kuveyt                 361
Lübnan         181,738
Filistin               7,670
Suudi Arabistan  753
Suriye            10,157
Türkiye           59,390
Yemen                310

Kaynak: ABS 2006 Census data